Guardians of Grub - Logo

Gwneud safiad yn erbyn gwastraff bwyd

Mae gwastraff bwyd yn costio £3.2 biliwn y flwyddyn i’n diwydiant, a gellid bod wedi bwyta 75% o’r bwyd a wastraffwyd.

Gallwn newid hyn.

Dyma’r Guardians of Grub; carfan o grewyr newid ac arloeswyr o bob rhan o’r sector Lletygarwch a Gwasanaeth Bwyd, sy’n ymroddedig i wneud safiad yn erbyn gwastraff bwyd. Ein nod yw eich helpu chi a’ch busnes ddiogelu nid yn unig pobl a’r blaned, ond eich elw hefyd, drwy fwydo pobl, nid biniau.

Felly, ewch amdani!

Cymrwch ran ac ymunwch â ni i fod yn un o’r Guardians of Grub heddiw.

guardian

Cipolwg ar faint y gallech ei arbed!

Hoffech chi warchod eich elw yn erbyn gwastraff bwyd? Gydag ambell gam rhwydd, gallwch ddarganfod faint o arian a charbon cyfatebol y gallech ei arbed pe byddech yn mynd ati i leihau eich gwastraff bwyd; dewch inni fwydo pobl, nid biniau.

Dechreuwch nawr
Food waste

SAWL CYFER YDYCH CHI'N EU GWEINI MEWN WYTHNOS?

Nesaf
Hat

YM MHA SECTOR YDYCH CHI'N GWEITHIO?

Nesaf
Money

BETH YW EICH TARGED ARBEDION?

Cyflwyno

CANLYNIADAU*

Bin

Mae gwastraff bwyd
yn costio:

yr wythnos

y flwyddyn i chi

Pe byddech yn cyflawni eich targed %:

Money

Gallai eich
arbedion
posibl fod yn:

y flwyddyn i chi
Globe

Sy’n
arbediad
CO2e o:

kg y flwyddyn
Car

Nifer cyfatebol
o geir oddi
ar y ffordd:

y flwyddyn i chi
*

Mae’r data gwastraff bwyd ac arbedion yn fynegol ac yn seiliedig ar ymchwil WRAP ar gyfartaleddau’r diwydiant. Gweler ffynhonnell

Gweld Ffynhonnell

X

Vehicle emission data source: Link 1, Link 2

guardian

Adnoddau am ddim

Poster 6 Ffordd O Arbed Bwyd

Labeli Biniau

Rhestr Wirio Gryno

Cyfrifiannell Arbed Bwyd

Guardians Taflen Tracio 7 Diwrnod